Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich

Szkolenia i współpraca

Propozycja współpracy STD ze szkołami budowlanymi

 1. Klasy patronackie.
 2. Umowy ze szkołami  o praktyki i staże zawodowe.
 3. Płatne staże wakacyjne.
 4. Kursy zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla zainteresowanych absolwentów – uczniów technikum i ZSZ, branżowej szkoły I i II stopnia.
 5. Wsparcie dla absolwentów, zdecydowanych na podjęcie pracy jako tynkarz lub założenia firmy związanej z wykonywaniem tynków ( pomoc w znalezieniu miejsca pracy lub założeniu firmy, pozyskiwania zleceń, opieka- mentoring)
 6. Szkolenia z wykonywania tynków maszynowych w szkołach budowlanych połączona
   z promocją .
 7. Stały kontakt ze szkołami : aktualne oferty pracy w gablotach szkolnego doradcy zawodowego lub pedagoga.
 8. Ambasador Stowarzyszenia – uczeń pełniący w szkole rolę przedstawiciela pracodawcy/ów, informujący uczniów o formie współpracy z pracodawcą/ami.
 9. Wycieczki zawodoznawcze na budowy pracodawców – pokazanie rzeczywistych warunków pracy.

Współpraca STD ze szkołami podstawowymi i gimnazjami

 1. Spotkania z uczniami w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017
  Hasło: OTK 2017: "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje!"
  Termin OTK 2017: 16-22.10.2017r.
 2. Spotkania z uczniami w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych
  Hasło ETUZ 2017: "Odkryj swój talent"
  Kiedy: 20.11.2017 – 24.11.2017
 3. Spotkania z uczniami w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
  Kiedy: 13.11.2017 – 19.11.2017
 4. Uczestnictwo w dniach otwartych szkół budowlanych i wspólnie ze szkołami promocja zawodów budowlanych.

Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich