Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich

Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Tynkarzy powstało we Wrocławiu w dniu 6 lipca 2017 i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr rej. 0000685534.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit aktualnie zrzeszającą tynkarzy z województwa dolnośląskiego. Organizacja zakłada działalność na terenie całego kraju, zapraszając do współpracy wszystkich przedsiębiorców czynnie działających w branży tynkarskiej do stałej współpracy w celu ujednolicenia standardów i norm wykonywanych prac tynkarskich na terenie kraju oraz ochrony interesów przedsiębiorców i wzajemnego wsparcia technicznego i prawnego.

Cele Stowarzyszenia

Główne cele jakie stawia STD to działalność naukowo-techniczna w dziedzinie związanej z wykonawstwem robót budowlanych w zakresie tynkowania, upowszechnianie nowych technologii branżowych a przede wszystkim ujednolicanie norm i standardów w wykonywanej przez nas pracy. Istotnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie członków Stowarzyszenia.

W celu jak najlepszego działania Stowarzyszenia cyklicznie odbywają się spotkania jego członków, na których poruszamy kwestie aktualnej sytuacji na rynku budowlanym, definiujemy przeszkody i bariery, które towarzyszą nam w codziennej pracy i szukamy optymalnych rozwiązań. Ujednolicone podejście właścicieli firm tynkarskich do wymagań zleceniodawców daje nam możliwość określania jasnych i czytelnych zasad współpracy, które wprowadzamy w zapisy każdego kontraktu.

Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich