Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich

Członkostwo

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Tynkarzy Dolnośląskich

Warunki przystąpienia do stowarzyszenia, prawa i obowiązki członków znajdziecie Państwo w rozdziale 3. STATUTU zamieszczonego na niniejszej stronie.

W przypadku chęci przystąpienia do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację i wysłać na adres mailowy:
biuro@stowarzyszenie-tynkarzy.pl

Deklaracja przystąpienia do STD (.pdf)

Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich